WAEC Igbo 2022 Answers & Questions

WAEC Igbo 2022 Answers, WAEC Igbo 2022 Answers, questions on Igbo Languege waec 2022 WAEC Igbo Answers 2022. WAEC 2022 Igbo obj, 2022 WAEC Igbo Obj and essay answer, WAEC Igbo 2022 Many WAEC candidates have difficulty to solve questions on the WAEC 2022 Igbo obj and Essay questions and answers properly due to a lack of understanding the questions. I will guide you through how to solve WAEC 2022 questions on Igbo and get a great WAEC score on your Computer test. WAEC Igbo answers 2022 for 2022 WAEC Igbo answers and answers, Igbo theorems WAEC 2022 WAEC Igbo Questions and Answers 2022 WAEC 2022 Igbo Answers

WAEC Igbo Questions and Answers 2022. For the National exam Council (June/July 2022. Igbo Answers. This article will provide you with a variety of questions, as well as answers to the questions on your WAEC Igbo exam 2022. This article will help you to understand what you will be asked in the WAEC Igbo answers 2022.ALWAYS SUBSCRIBE IF YOU DONT WANT DELAY OR LATE ANSWERS..
WE FOCUS MORE ON SUBSCRIBERS BECAUSE THEY ARE THE VERY SERIOUS ONES

 

IGBO SOLUTIONS

Advertisement

 

(1)

 


(2)

 


(4a)
Mkpọaha bụ otu n’ime nkejiasusu igbo gbara ọkpụrụkpụ ma nwekwa ngalaba di iche iche na umu ngalaba n’ime ya. Mkpoaha bụ isi sekpu ntị n’ebe ihe gbasara aha a na-akpọ ihe di

(4b)
Ụdị Mkpoaha ano e nwere bu ndi a:
(i) Aha
(ii) Nnọchiaha
(iii) Njụajụjụ
(iv) Ọnụọgụgụ.

(4ci)
Omumatu nomba ogwa:
1 ½ => otu, otu n’ime abuo
2 ⅔ => abuo, na abuo n’ime ato
3 ¼ => ato, na otu n’ime ano
10 ⅖ => iri, na abuo n’ime ise
5 ⅔ => ise, na abuo n’ime ato
8 ⅐ => asato, na otu n’ime asaa

(4cii)
Omumatu nomba mkpekele
½ ==> otu n’ime about
¼ ==> otu n’ime ano
⅒ ==> otu n’ime iri
⅔ ==> abuo n’ime ato
⅗ ==> ato n’ime ise
⅝ ==> ise n’ime asato

Omumatu nomba nke
1 => otu
5 => ise
7 => Asaa
9 => itolu
12 => iri na abuo
20 => iri abuo


 

 

(5)

 

 


 

(6)


(7)


(8)


(9)

 


(11a)
Ịṅụ Iyi bụ mmadụ iji ihe karịrị ya kwe nkwa maọbụ gọrọ onwe ya na aka ya dị ọcha maọbụ na ihe a na-ebo ya abụghị eziokwu maọbụ na ọ bụ.

(11b)
(i) A na-aṅụ iyi n’esemokwu dịka ịzọ ala.
(ii) Nnukwu ebubo eboro mmadu.

(11c)
(i) Eji aja aṅụ iyi; okachasi mgbe a na-ebo: ebubo Igbu mmadu. Aga ekwu oburu na aka gi di ocha, zoo ukwu gi na ajaa, maoburu na aka gi adighi ocha azokwala ukwu gi ka ihapu inwu.

(ii) A na ejikwa Bible anuu iyi na ala Igbo taa, okporo uzo, afo ime makwa ihe ndi ozo di iche iche.

(iii) A na-aṅụ iyi site na iku ọfọ n’ala: Na uzo di otu a, okwu onu obula nke oha nille kwukotara ma kwenye na ya ga adi n’ofo. Mmadu ga esi na uzo di otu a gopu onwe ya.

(iv) Eji ọbara aṅụ iyi: Ndi ogo mmuo ga-eji obara anu wee kwuo okwu mgbe ha kwesiri. A ga eme ka onye a na ebu ebubo gafere onu ahu. Oburu na aka ya di ocha, oga agba are ma oburu na aka ya adighi ocha, ogaghi agba ara.

(11d)
(i) Nwa ọhụrụ
(ii) Ndị ntị chiri na ndị ogbi
(iii) Ụkọchukwu ụka
(iv) Ndị osu


(12)

 

 

==========================

ATTENTION:- PLEASE AFTER SENDING YOUR CARD, DO NOT THROW THEM AWAY UNTIL YOU RECEIVE A CONFIRMATION MESSAGE FROM US.

(Igbo)

Direct Mobile: N800 MTN CARD.
Password/Link: N500 MTN CARD.

NOTE: Direct Mobile Subscribers Get Answers Direct To Their Phone As Sms/Text Message, While Password/Link Get their Answers Online on Our Answer Page.

CLICK HERE TO JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL FOR ALL 2022 EXAM ANSWERS FOR FREE

 

Online PIN MEANS The Pin to access our answers online via www.noniexpo.com will be sent to u at least 2hours before the exam to access our answers

Forward Your Name, MTN PIN, Subject Name, Phone number to: 09033919669

SUBSCRIBING BEFORE THE EXAM DAY MAKES YOU SAFER BCOS YOU’LL GET PASSWORD EARLIER ON THAT EXAM DAY. ALWAYS SUBSCRIBE A DAY BEFORE EACH EXAM.

NOTE:- All SMS Sent To The Above Number Are Attended To, Our Phone Number Might Be Diverted To Avoid Distraction.
PLEASE DON’T CALL US!.
WE ACCEPT ONLY TEXT MESSAGES.
THE NUMBER IS NOT AVAILABLE FOR CALLS BUT CAN RECEIVE AND REPLY TEXT MASSAGES ONLY.
Always Send Us SMS Of Your Complaint.

 

 


WAEC Igbo Languege QUESTIONS 2022?

IGBO QUESTIONS:
loading…

 

Waec Igbo 2022, Waec Igbo Languege expo 2022, Waec Igbo Languege question 2022, Waec Igbo question and answer 2022, Igbo Waec question 2022, Waec Igbo 2022 Answers, Waec Igbo 2022, Waec Igbo Answers 2022. Waec 2022 Igbo obj, 2022 Waec Igbo obj and Theory Answers

 

WAEC Igbo Language 2022/2023 Sylabus

Sound knowledge of the Igbo language, literature and culture is a fundamental need for all who desire the comprehensive knowledge of the Igbo people. Based on this, the Igbo syllabus is designed for candidates studying Igbo.

Adequate care has been taken to ensure that candidates go through the rubrics of the Igbo language.

The syllabus covers such important areas of the language as the sound system, grammar, culture, worldview, etc.

Objectives of the Syllabus

The objectives of the syllabus are as follows:

 • To enable candidates to speak, read and write Igbo properly and communicate effectively in it;
 • To familiarize them with the sound system, grammatical structures and other features of the Igbo language;
 • To expose the candidates to Igbo culture – customs, institutions, worldview, etc;
 • To provide them with the necessary tools needed for creative writing and appreciation of the Igbo language and literature.

Scheme of Examination

The examination shall consist of  two papers, Papers 1 and 2; both of which shall constitute a composite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written in Igbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standard orthography metalanguage.

PAPER 1 will consist of sixty multiple choice objective questions all of which should be answered within 1 hour for 60 marks. The paper will have three sections, Sections A, B and C. The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:

 • Section A: Language
 • Section B: Literature
 • Section C: Culture

Section A: Language

This will contain thirty multiple choice questions on language distributed as follows:

 • Comprehension (2 short passages) – 10 items
 • Composition/letter writing – 4 items
 • Sound system – 6 items
 • Grammar – 6 items
 • Translation – 4 items

Section B:   Literature

It will contain twenty-two multiple-choice questions on literature distributed as follows:

Basic Principles of Literary Appreciation – 4 items

Oral Literature

 • Prose – 3 items
 • Poetry – 3 items
 • Drama – 3 items

Written Literature

 • Prose – 3 items
 • Poetry – 3 items
 • Drama – 3 items

In this section, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be based on the setbooks for Paper 2.

Section C: Culture

This will contain eight multiple choice questions on culture distributed as follows:

Customs – 4 items

Institutions – 4 items

TOTAL: (30+22+8) = 60 items

PAPER 2: Will be a composition test and will also have three sections, Section A, B and C.

The sections will cover the parts of the syllabus indicated below.

 • Section A: Language
 • Section B: Literature
 • Section C: Culture

Candidates will be required to answer six out of the total of thirteen questions to be made available. The paper will take 2 hours to complete and carry 100 marks.

Further details on the structure of the paper as well as its requirements are given below.

Section A: Essay

This section will consist of the following three parts, Parts I, II and III

 • Part I     –   Composition/Letter writing
 • Part II    –   Sound System
 • Part III   –   Grammar

Part I: Composition/ Letter Writing

Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section. There will be five topics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them in about 300 words:

 • Narrative;
 • Descriptive;
 • Argumentative;
 • Expository;
 • Dialogue;
 • Debate;
 • Letter writing.

Part II: Sound system

Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will test candidate’s basic knowledge of the following areas:

 • Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,
 • their production, and
 • their classification.
 • Syllable Structure.

(c) Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowel elision and consonants elision.

(d) Tone and tone notation.

 (e) The Igbo alphabet.

Part III: Grammar

Two questions will be set for candidates to answerly one of them. The questions will test candidate’s knowledge of the following areas:

 • Spelling rules.
 • Word formation.
 • Igbo dialects and Standard Igbo.
 • Loan words.
 • Igbo metalanguage (new words).
 • Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc.
 •  Grammatical categories: tense, number and person.
 • Phrases and Clauses: their types and functions.
 • Sentences:  i. their constituents and types.

                   ii. Sentences containing Direct and Indirect Speech.

 • Lexis and Structure.
 • Punctuation marks.

Section BLiterature

This section will consist of two parts, Parts I and II as follows:

Part I:   Oral Literature – Prose, Poetry and Drama

Part II: Written Literature – Prose, Poetry and Drama

Part I: Oral Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one of them. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

 1. Definiton and characteristics of oral Literature
 2. Classification and functions
 3. Literary devices
 4. Folktales (ifo)
 5. Anecdotes (ụkabụilu)
 6. Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)
 7. Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)
 8. Poems (abụ)
 9. Songs (uri)
 10. Proverbs (ilu)
 11. Riddles (agwụgwa)
 12. Chants (mbem)
 13. Oral drama (ejije ọnụ)
 14. Tongue twisters (okwuntụhi)

Part II: Written Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

Section C: Culture

Two questions will be set on culture and candidates will be required to attempt only one.

Candidates should be familiar with Igbo customs and institutions as aspects of the culture.

The following areas will be covered.

Customs – Omenala

 1. Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg.
  • Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.
 2. Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.
 3. Nnabata ọbịa.
 4. Ọmụmụ nwa – ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze, dg.
 5. Nkwenye – ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
 6. Emume – ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,iru mgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg.
 7. Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe, mgba, ịkpọ ọga, okoso, egwu ọnwa, dg.
 8. Nsọala/Arụ – ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.

Institutions – Ewumewu

 

 1. Ewumewu ọchịchị – ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otu ọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.
 2. Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya – alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala, ịgba ndụ, ịgba orikọ
 3. Echichi – Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.
 4. Abamaba – Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.
 5. Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.
 6. Akaọrụ – ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.
 7. Ewumewu ofufe – ịgba afa, ịchụ aja, dg.
 8. Ngwa ofufe – ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg
 9. Ihe ofufe – Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbara
 10. dịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, Ibini
 11. Ụkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.

About the author

Mr Noni

The loyal guy from another planet, Whom always get what he always asked for. || Professional Blogger || The Main Man Behind Noniwap.com concept.

Leave a Comment

Join NONIEXPO Telegram Channel For All Exam Answers

X